Strony matematyczne XLO dla klas dwujęzycznych

 

MAT CLIL 4

Liceum 4-letnie
Strona dostosowana tematycznie do programu wydawnictwa
NOWA ERA

MAT CLIL 3

Liceum 3-letnie
Strona dostosowana tematycznie do programu wydawnictwa
NOWA ERA

MAT CLIL 3

Liceum 3-letnie
Strona dostosowana tematycznie do programu wydawnictwa
OFICYNA EDUKACYJANA

Banach

Dwujęzyczna strona
poświęcona patronowi XLO
proseforowi Stefanowi Banachowi

MAT CLIL

[plik pdf]

Program matematyki
w klasach dwujęzycznych
XLO w Toruniu

XLO

X Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
im. prof Stefana Banacha
z oddziałami dwujęzycznymi