Quadratic function 28h
2.1.06R. Properties of quadratic functions
Worksheet | Answers
Polynomials 25h
Rational function 20h
Planimetry 24h
Planimetry 24h
2.5.01.A circle
2.5.02.A disc
2.5.03.Mutual position of a line and a circle
2.5.04.Angles in a circle
Circle Theorems and questions at Maths is fun - advanced
2.5.05.Regular polygons
2.5.06.The Law of Sines
Theorems and questions at Maths is fun - advanced
2.5.07.The Law of Cosines (1)
Theorems and questions at Maths is fun - advanced
2.5.08.The Law of Cosines (2)
2.5.09.Line symmetry
Definitions, examples and questions at Maths is fun - advanced
2.5.10.Point symmetry
Definitions, examples and questions at Maths is fun - advanced
2.5.11.Rotation
Definitions, examples and questions at Maths is fun - advanced
2.5.12.Complementary issues
Funkcja kwadratowa 28h
2.1.06R. Własności funkcji kwadratowych
Karta pracy | Odpowiedzi
Wielomiany 25h
Funkcje wymierne 20h
Trygonometria 23h
Planimetry 24h
2.5.01.Okrąg
2.5.02.Koło
2.5.03.Wzajemne położenie prostej i okręgu
2.5.04.Kąty w okręgu
2.5.05.Wielokąty foremne
2.5.06.Twierdzenie sinusów
2.5.07.Twierdzenie cosinusów (1)
2.5.08.Twierdzenie cosinusów (2)
2.5.09.Symetria osiowa
2.5.10.Symetria środkowa
2.5.11.Obrót
2.5.12.Powtórzenie

CLIL Mathematics
4-year high school: class 2
NOTES, EXERCISES, LINKS

trigonometric circle animation